Начало Форум
Добре дошли, Гост
Моля идентифицирайте се или се регистрирайте.    Забравена парола?

Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ?
(1 разглежда/т) (1) Гости
Отиди най-отдолуСтраница: 1...5960616263646566
Тема: Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ?
#17951
bilgariq
Асистент
Мнения: 49
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години, 1 месец Карма: 0
uacg.bg/UserFiles/File/ksk2013/informacionno_tablo.pdf. Ако не се отваря влез тука uacg.bg/?p=92&l=1 и търси Разпределение на местата за първокурсници и информационно табло за кандидатстудентската кампания 2013 г.
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#17952
ddd95
Асистент
Мнения: 5
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години, 1 месец Карма: 0
Извинявам се за въпроса, но нали можеш да учиш магистър само след бакалавър... В УАСГ архитектурата само магистър ли е?
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#17953
bilgariq
Асистент
Мнения: 49
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години, 1 месец Карма: 0
магистър e
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#17954
ddd95
Асистент
Мнения: 5
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години, 1 месец Карма: 0
Значи, не мога да се запиша след средно образование архитектура тук?
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#17955
bilgariq
Асистент
Мнения: 49
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години, 1 месец Карма: 0
МОже да се записваш, като ще излезнеш след 6 години архитект степен магистър. Просто в УАСГ няма бакалавър освен една две специалности.
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#17957
ddd95
Асистент
Мнения: 5
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години Карма: 0
Мда, благодаря ти!
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#17963
ddd95
Асистент
Мнения: 5
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 10 Години Карма: 0
Някой продава ли сборници за изпита по математика, които са записани като препоръчителни в сайта на УАСГ-то?
 
Последна редакция: 12/02/2014 14:12 от ddd95.
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#18105
грънчаров123
Асистент
Мнения: 18
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 9 Години, 3 Месеци Карма: 3
Проект

Настоящият проект съдържа всички промени в съществуващата Наредба от 1998 г., които са актуални към настоящия момент, както и предлаганите за обсъждане промени към ноември 2014 г. след съгласуване с деканите на факултети

НАРЕДБА


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВНАТА И НАДНОРМАТИВНАЗАЕТОСТНА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ


София, 2014 г.

 
НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВНАТА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

Общи положения
Чл.1. С тази наредба се определя реда, по който се възлагат и отчитат учебните дейности, които извършват преподавателите от УАСГ.
Чл.2. Основна мерна единица за заетост на преподавателите е "1 академичен час" с продължителност 45 минути, която се равнява на ,,1 час упражнения". Мерната единица "1 час упражнения" е условна, като с нея се представя заетост за провеждане на учебно занятие съгласно учебните планове (лекция, семинарно или лабораторно упражнение). Чрез нея се оценяват и различни други учебни дейности на преподавателите по правила, уточнени по-долу.
Чл.З. Основната част от годишната заетост на преподавателите е свързана с провеждането на учебни занятия и се определя от учебните планове и броя на обучаваните студенти.
Чл.4. За случаи, свързани с преподавателска дейност, които не са изяснени с тази Наредба, решения взема Академичният съвет.
Чл.5. Различните дейности на преподавателите се привеждат към еквивалентен брой часове упражнения въз основа на правилата. предписани чрез тази Наредба.
Глава 1. Учебни дейности
ЧЛ.6. Учебни дейности, които формират годишната норма
(1) Учебни занятия
а) 1 ч. лекция е равен на 2 ч. упражнения;
б) 1 ч. семинарни или лабораторни упражнения или занятия по проектиране е равен на 1 ч. упражнения;
в) 1 ч. упражнения по математика се приравнява към 1,1О ч. упражнения (обучение в група, без деление на подгрупи).
(2) Практически занятия съгласно учебните планове
а) учебна практика под ръководството на преподавател - на ръководителя се полагат предвидените часове по учебния план;
б) учебно-производствени, специални, производствени и факултативни практики с организационното участие на преподавател - на ръководителят се полагат по 4 часа упражнения на ден за 1 учебна група.
Нови предложения за обсъждане по Чл.6 (2) подточка б):
• на ръководителят се полагат по 2 часа упражнения на ден за 1 учебна група.
• на ръководителят се полагат общо за целия период на практиката 5 часа (в упражнения) за една група, без значение броя на часовете по учебен план.
Забележка: Разпределението на студентите по групи за практическите занятия е съгласно заповедта на ректора за броя на групите за всеки семестър. По изключение се допуска провеждане на учебни практики в подгрупи, когато спецификата на практиката налага това - ограничен брой места в специализираните лаборатории или ползване на специализирана апаратура и техника. В тези случаи делението на подгрупи се извършва въз основа на доклад от декана на факултета и одобрен от зам. ректора по учебната дейност.
(3) Дипломен процес
За ръководство на 1 дипломант се признават 15 ч. упражнения. При необходимост от консултант, общият брой часове се разпределя между ръководителя и консултанта, като за това разпределение се представя доклад в Учебен отдел.
(4) Изпитни процедури със студентите
За изпитване на студенти от лекционен поток с брой над 28 човека, на изпитващият преподавател се признава учебно натоварване в размер на 0,25 ч. на студент за бройката над 28. Ново: Полагат се часове за всички форми на изпитване (изпит, текуща оценка).
Броят на студентите, изпитите на които се признават за учебно натоварване, е съгласно заповедта на ректора за броя на потоците и групите за всеки семестър.
(5) Докторанти и специализанти
а) за научен ръководител на редовен или задочен докторант български гражданин и от ЕС, обучение на български език, на научния ръководител се полагат 40 ч. упражнения за година;
б) за научен ръководител на чуждестранен докторант, приет в платена форма на обучение по чл. 95, ал. 7 от ЗВО:
• За обучение на български език на научния ръководител се полагат 80 ч. упражнения за година;
• За обучение на чужд език на научния ръководител се полагат 120 ч. упражнения за година.
в) за ръководство на чуждестранен специализант на научния му ръководител се признава еквивалентна годишна учебна натовареност в размер на 60 ч. упражнения/годишно, ако за същата не се получава заплащане по правилата на Центъра за продължаващо обучение.
(6) Обучение на чуждестранни студенти на чужд език
а) Провеждането на обучение в чуждоезиковите специалности (англоезично и немскоезично обучение) е съобразно правилата за формиране на групи и потоци и отчитане на натоварване съобразно настоящата Наредба. Тези часове се включват в нормативната заетост на общо основание. Ако преподавателят има изпълнена годишна норма, чуждоезиковото обучение се заплаща по тарифи, определени от Академичния съвет .
б) Обучение на студенти по програма „Еразъм" - по 15 ч. упражнения за една дисциплина на семестър, ако е проведено индивидуално обучение (вкл. и за разработване на дипломна работа). Ако броят на студентите предполага сформирането на обща група по съответната дисциплина, часовете са съгласно предвидените в учебния план. Преподавателят предава в Учебен отдел формуляр от Центъра за международна дейност и мобилност, като тези часове се включват в нормативната заетост на общо основание. Ако преподавателят има изпълнена годишна норма, чуждоезиковото обучение се заплаща по тарифи, определени от Академичния съвет .
Забележка: Ако студентът по „Еразъм" е посещавал занятията заедно с групата на чуждоезиковите специалности, на преподавателят не се полагат часове. На преподавателите от ДПЛС не се полагат часове за .Еразъм" студенти, ако студентите при заявено желание се включват в сформираните групи по езици и спорт.
ЧЛ.7. Учебни дейности, които не формират годишната норма, но се включват към нея и се заплащат като наднормени часове
(1) Ръководство на представителни (състезателни) отбори на УАСГ по математика и спорт
а) за ръководство на университетските отбори по математика, участие в национални и международни състезания и класиране - 120 ч. упражнения за година. Възлагането на тази дейност се извършва в началото на съответната учебна година от ръководителя на катедрата, одобрява се от зам.-ректора по учебната дейност и се предава в Учебен отдел. Отчитането на часовете се извършва в края на учебната година по представен доклад от ръководителя на катедрата до зам.-ректора по учебната дейност;
б) за трениране на спортни отбори - 30 ч. упражнения за семестър (утвърдени по видове спорт и численост в началото на всеки семестър и трениращи по график, одобрен от Директора на ДПЛС и зам.-ректора по учебната дейност).
Забележка: Когато спортните отбори се класират на състезанията от Държавния студентски спортен календар, допълнително се признават 40 ч. упражнения. Признаването на часовете става въз основа на доклад на Директора на ДПЛС и одобрен от зам.-ректора по учебната дейност.
Чл.8. Учебни дейности, които не формират годишната норма, но се заплащат по доклади на деканите на факултети
(1) Дипломни процедури
а) за изготвяне на 1 рецензия на дипломна работа - З ч. упражнения;
б) за участие в държавна изпитна комисия - 1 ч. упражнения за един изпитан дипломант за всеки член от комисията.
(2) Конкурсни изпити
За провеждане на конкурсни изпити за кандидат-докторанти и вътрешни изпити на докторанти - по 2 ч. за изпитване на едно лице за всеки член от изпитната комисия.

Глава 11. Нормативна заетост
Чл.9. Нормите за годишна заетост на преподавателите, изразени в часове упражнения са:
• * за професори: 300 ч.
• * за доценти: 330 ч.
• * за нехабилитирани преподаватели: 360 ч.
• * за преподаватели по чужди езици: 360 ч.
• * за преподаватели по спорт: 450 ч.
За обсъждане: Целесъобразност за изравняване на нормата на хабилитираните лица (професори и доценти).
Чл.10. На преподаватели, които заемат ръководни длъжности, годишната норма е част от нормата на съответната преподавателска длъжност и се изразява в проценти, както следва:
• за ректор - един курс лекции за учебна година
• за зам.-ректор - 50%
• за декан - 60%
• за зам.-декан и ръководител на катедра - 70%
• за директор УИК и председател на КСБВУ - 70%
Предстои да се уточнят нормите на следните ръководни длъжности:
• * директор на департамент - %
• * директор център - %
ЧЛ.11. Най-малко 2/3 от годишната норма на редовните преподаватели се изпълнява чрез часове за аудиторни занятия - лекции и упражнения по учебните планове на специалностите в УАСГ.
ЧЛ.12. При неизпълнение на годишната норма, заплатата на съответните преподаватели се редуцира пропорционално на неизпълнението от началото на следващата учебна година. Намалената заплата може да бъде сведена до минималната за страната работна заплата.
Чл.1З. Санкциите по чл.12 не се прилагат в следните случаи:
1. Когато неизпълнението на годишната норма се дължи на пропуснати часове поради заболяване.
2. Когато неизпълнението на годишната норма се дължи на пропуснати часове поради дългосрочна специализация или творчески отпуск, които се осъществяват с решение на ръководството на Университета.
В тези случаи се прилага Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (Постановление на Министерски съвет NQ 115/3.06.2004 г.)
ЧЛ.14. При изпълнение на годишната норма за съответната категория и длъжност съгласно чл. 9 или чл. 1 О, както и при спазване на чл. 11, за часовете над нея, преподавателите получават хонорари за наднормените си часове по тарифи, определени от Академичния съвет . Ново: Не се изплащат наднормени часове над 540 ч. годишно.
ЧЛ.15. Въз основа на учебните планове деканите възлагат на катедрите учебната дейност за всеки семестър, а катедрените съвети я разпределят между преподавателите. Ново: На един преподавател се възлагат най-много до 8 часа занятия за един ден.
ЧЛ.16. Учебна дейност при обоснована необходимост може да се възлага и на хонорувани преподаватели, заетостта на които, изразена в часове упражнения, се определя от съответните катедри и се утвърждава от факултетните съвети. С тези преподаватели се сключват граждански договори.
ЧЛ.17. Учебна дейност при обоснована необходимост и при спазване на решенията на Академичен съвет може да се възлага и на гост-преподаватели, с които се сключват срочни трудови договори.
ЧЛ.18. В края на всеки семестър преподавателят подготвя индивидуален отчет за извършената от него учебна дейност. Индивидуалният отчет се подписва от него, от ръководителя на катедрата, декана/директора "ДПЛС" и координатора на чуждоезиковото обучение и се представя в Учебен отдел. Представят се също така и обобщени сведения за учебната заетост на преподавателите от цялата катедра. Въз основа на подадените отчети и след тяхната проверка, от Учебен отдел се изготвя справка за заплащане на наднормените часове, подписана от декана на факултета/директора на департамента и от зам-ректора по учебната дейност.
Глава 111. Структури
ЧЛ.19. За провеждане на аудиторните и практическите занятия със студентите се сформират следните структури - потоци, групи и подгрупи.
а) Лекциите се четат пред потоци;
б) Упражненията се водят с групи или подгрупи в зависимост от характера на изучаваните дисциплини;
в) Практическите занятия се водят с групи. По изключение за учебни практики се допуска водене в подгрупи, ако спецификата на използваната апаратура и техника или ограничения брой места в специализираните лаборатории налагат това.
ЧЛ.20. В една учебна група се включват от 20 до 28 студенти, а студентите в подгрупата са от 10 до 14.
а) За част от проектантските дисциплини в Архитектурния факултет, както и по някои специфични дисциплини в инженерните факултети, изискващи индивидуално обучение и специална апаратура, се сформират подгрупи с брой на студентите от 7 до 9 по предложение на деканите на факултети, одобрено от зам-ректора по учебната дейност. Учебните дисциплини, изучаването на които изисква студентите да се делят на подгрупи, както и броят на подгрупите, се съобразява със спецификата на учебните дисциплини. Тези дисциплини се включват в списък, изготвен от деканите на факултети, който се утвърждава от Академичен съвет.
б) При провеждане на занятия по задължителните, избираемите и факултативните дисциплини с група по-малка от 7 студенти, учебните часове се редуцират. Ново: От предвидените общ брой часове по учебен план се признават по 15% на обучаван студент.
в) За дисциплините, водени от катедра "Обществени науки" студентите от съответната специалност се разпределят за лекции в окрупнени групи (потоци) по максимум две от предлаганите дисциплини, избрани от най-много студенти, като броят на студентите в групата е най-малко 30;
г) Занятията със студентите в задочна форма на обучение се провеждат в една група. По изключение се допуска разделение на подгрупи по специфични дисциплини, изискващи индивидуално обучение и специална апаратура. Подгрупите се формират по доклад от декана на факултета, одобрен от зам-ректора по учебната дейност;
д) Разпределението на студентите по спортни дисциплини и чужди езици се извършва съобразно изискванията на обучаващите катедри в окрупнени групи от студенти от различни специалности и факултети. Броят на студентите в групите може да варира от 10 до 28, съобразно спецификата на преподаваните дисциплини. Точното разпределение по дисциплини се представя в началото на всеки семестър от Директора на ДПЛС, одобрява се от зам-ректора по учебната дейност, утвърждава се от Академичен съвет и се изготвя заповед на ректора.
е) Записването на студентите в групи се извършва административно от канцелариите на факултети при оптимално разпределение на студентите съобразно общият им брой в съответния курс и спазване на разпоредбата за брой студенти в група от 20 до 28. По изключение се сформират групи с по-малко от 20 студенти, ако общият брой на студентите в курса е малък.
ЧЛ.21. При формиране на потоците се вземат предвид особеностите на учебните планове за отделните специалности, характера на изучаваните дисциплини, броят на студентите по различните специалности и възможността на катедрите да осигурят различни преподаватели по съответната дисциплина за всеки поток. За лекциите по общообразователните и общоинженерните дисциплини в един поток се включват до 5 учебни групи, а за лекциите по специалните дисциплини в един поток се включват до 4 учебни групи. Оптималното разпределение е от 3 до 4 групи в един лекционен поток. Ново: Възможно е да се сформират и потоци по еднакви лекционни курсове от групи студенти от различни специалности и факултети, когато учебните планове, броят на студентите по специалности и броят на местата в лекционните зали дават предпоставка за това.
ЧЛ.22. Броят и съставът на потоците, групите и подгрупите за всеки учебен семестър се утвърждават със заповед на Ректора по данни на записаните студенти от програма "Студент", предложенията на деканите на факултети, съгласувани от зам.ректора по учебната работа и при изпълнение на разпоредбите на ЧЛ.20. Делението на учебните практики на подгрупи се извършва по доклад от декана на факултета и се одобрява от зам-ректора по учебната дейност.


Наредбата за определяне на нормативната и наднормативна заетост на преподавателите в УАСГ е приета от Академичен съвет на (Протокол №….) и влиза в сила от учебната ……………… г.


ДО ДЕКАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТИ
ОТНОСНО: Съгласуване на актуализирана Наредба за нормативната и наднормативната заетост на преподавателския състав с оглед приемането й на заседание на Академичен съвет през. м. ноември и приключване на дейностите по проект .Кариерно израстване и повишаване квалификацията на академичния състав в УАСГ".
Уважаеми г-да декани,
Приложено ви изпращам текста на актуализираната Наредба.
Предложенията за обсъждане са разглеждани на поредица от работни срещи с деканите/зам.-деканите на факултети.
Постигнато е единодушно съгласие по актуализацията на следните членове:
• чл. 6 (2) а), чл. 19 в) и чл. 22 - за учебните практики, които изискват обучение със специфична апаратура и техника или има ограничен брой места в специализираните лаборатории, по доклад на декана на факултета, одобрен от зам. ректора по учебната дейност, студентите се разделят на подгрупи;
• чл. 6 (4) - предлагат се часове за всички форми на изпитване - изпит и текуща оценка;
• Чл. 14 - добавя се текста "да не изплащат наднормени часове над 540 ч. годишно";
• Чл. 15 - на един преподавател се възлагат най-много до 8 часа занятия за един ден;
• Чл. 20 б) - при провеждане на занятия с група по-малка от 7 студента, учебните часове се редуцират, като от общия брой часове по учебен план се признават по 15% на обучаван студент;
• Чл. 20 е) - нов;
• Чл. 21 - да има възможност да се сформират и потоци по еднакви лекционни курсове от групи студенти от различни специалности и факултети, когато учебните планове, броят на студентите по специалности и броят на местата в лекционните зали дават предпоставка за това.
Моля деканите за становища по следните дискусионни текстове:
* По Чл. 6 (2) б)
Съществуващо: учебно-производствени, специални, производствени и факултативни практики с организационното участие на преподавател - на ръководителят се полагат по 4 часа упражнения на ден за 1 учебна група.
Нови предложения за обсъждане по чл.6 (2) подточка б):
• на ръководителят се полагат по 2 часа упражнения на ден за 1 учебна група.
• на ръководителят се полагат общо за целия период на практиката 5 часа (в упражнения) за една група, без значение броя на часовете по учебен план .
* Чл.9. Нормите за годишна заетост на преподавателите, изразени в часове упражнения са:
• за професори: 300 ч.
• за доценти: 330 ч.
• за нехабилитирани преподаватели: 360 ч.
• за преподаватели по чужди езици: 360 ч.
• за преподаватели по спорт: 450 ч.
За обсъждане: Целесъобразност за изравняване на нормата на хабилитираните лица (професори и доценти) .
* ЧЛ.10. На преподаватели, които заемат ръководни длъжности, годишната норма е част от нормата на съответната преподавателска длъжност и се изразява в проценти, както следва:
• за ректор - един курс лекции за учебна година
• за зам-ректор - 50%
• за декан - 60%
• за зам-декан и ръководител на катедра - 70%
• за директор УИК и председател на КСБВУ - 70%
Предстои да се уточнят нормите на следните ръководни длъжности:
• директор на департамент - %
• директор на център - %

Приложение: Проект на актуализирана Наредба за нормативната и наднормативната заетост на преподавателите в УАСГ.
Очаквам Вашите писмени становища по чл. 6 (2) б) , чл. 9 и чл. 10 до 19 ноември 2014 г.
Ръководител на проект "Кариерно израстване и повишаване квалификацията на академичния състав в УАСГ" и Директор център "Развитие на академичния състав":
Проф. д-р инж. Борислав Белев
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#18106
грънчаров123
Асистент
Мнения: 18
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 9 Години, 3 Месеци Карма: 3
Явно в бюджета на УАСГ има финансова дупка от над 250 000 лв. заради намалелия прием на студенти.
Какво Ви е мнението за проекто наредбата в предния пост?
Според мен няма да постигне очаквания резултат. Увеличава се натоварването на преподавателите. Старшите преподаватели ще въртят повече часове, а за младшите ако останат, защото множеството на студентите намалява и се окрупняват групите. С това ще се понижи качеството поради трудното управление на големи групи и получаване на феодални старчета, докато не се пенсионира преподавателя.
Да погледнем отчетите на ректора по факултети всяка година:
Първи е архитектурния факултет с хонорувани часове, но тази наредба ще го засегне много малко. Голям факултет запазил си е приема, добро лоби.
Втори са геодезически „факултет“, те даже не са факултет, ако се погледне факултетния им съвет участват преподаватели от други факултети. Те са най-засегнати но това няма да се отрази върху натоварването дори ще се увеличи състава им ако не се плащат часовете на 540 часа! Най вече занижено качество, кой ще рискува да изкарва нови инструменти пред студентите?
Следващи са строителния факултет – голям факултет, явно ще се наложи да се намалят часовете на пенсионираните преподаватели.
И накрая транспортния и хидро факултети, какво ще правят, от къде ще вземат студенти за да си навъртят часовете?
Вариантите на се много и все непопулярни! Ако се приложи наредбата явно по старшите ще поемат часовете, и за тези които не достигат да минат на минимална заплата от тука следва едно самоизяждане и занижаване на критериите за успех и в последствие понижаване на рейтинга на УАСГ! Предполагам, че преподавателите със знания ще напуснат защото ще се реализират на пазара на труда понеже са търсени от фирми или имат собствени фирми. Ще останат тези, които се нагаждат и със съмнителни научни постижения. Любимците на деканите и ръководител катедри ще въртят часове, а останалите?
Друг вариант е ректора с „академичния съвет“ да почнат уволнения на 20-30 служителя и преподавателя, доста съмнително, друг вариант е намаляване на работната заплата, което пак ще доведе до напускане на кадърни преподаватели.
Явно трябва да се променят нещата, да се привличат кандидат студенти, но това кариерно израстване как ще става при намалената раждаемост и колапса на средното образование?
Какво ще е отражението на тази наредба върху рейтинга на университета?
Какви са условията един университет да има добър рейтинг?
Индивидуална работа със студентите или всички на конвейера?
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#18107
Hunter91
Асистент
Мнения: 15
graphgraph
Изключен Click here to see the profile of this user
Отг:Кой какво ще ми каже за УАСГ-то ? 9 Години, 3 Месеци Карма: -1
След 29.12.2014г. всички преподаватели, без титлата "доктор" пред името си, ще бъдат уволнени. Качеството на образованието ще бъде съвсем осакатено. Да им е честито на бъдещите кандидат студенти.
 
Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
Отиди най-отгореСтраница: 1...5960616263646566
Модератори: vassil, segafredo, dark_half