Конспекти
Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]
При доцент Ганьо Тачев.
Пътища и железници 03/11/2007 Тегления: 246
за студентите от специалността “Геодезия”, при Тодорова и Тодоров
Вертикално планиране 13/04/2010 Тегления: 285
доц. Руска Димитрова
Геодезия за ТС 12/06/2011 Тегления: 289
Конспект по Геодезия за ТС /доц.Вълчинов/
Геодезия за ТС 12/06/2011 Тегления: 305
КОНСПЕКТ ПО ГЕОДЕЗИЯ за студентите от Транспортния факултет
Приложна математика 23/07/2012 Тегления: 319

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСПЕКТА : 1. Числови редове – основни понятия, сходимост, необходимо условие за сходимост. Геометричен и хармоничен ред. 2. Действия със сходящи редове. Сравняване на редове с неотрицателни членове. 3. Критерии на Даламбер и Коши за сходимост на редове с положителни членове. 4. Интегрален критерий на Коши. 5. Алтернативни редове. Критерий на Лайбниц. Абсолютно и условно сходящи редове. 6. Функционални редове. Равномерна сходимост, критерии. Почленно интегриране и диференциране на равномерно сходящи редове. 7. Степенни редове. Радиус на сходимост. Формули за радиуса на сходимост. 8. Ред на Тейлър. Форми на остатъка на тейлъров ред. 9. Развиване в ред на Маклорен на някои елементарни функции. Биномен ред. 10. Ортогонални системи от функции. Ред на Фурие. Вид на коефициентите в случай на четна и нечетна функция. 11. Свойство на коефициентите на реда на Фурие. Основна теорема за сходимост. Ред на Фурие в произволен интервал. 12. Множества в комплексната равнина. Редици и редове от комплексни числа, сходимост. 13. Степенни редове в комплексната област, кръг и радиус на сходимост. Дефиниция на някои елементарни функции чрез степенен ред. Формула на Ойлер. 14. Функция на комплексна променлива – непрекъснатост и производна. Аналитични функции и условия на Коши – Риман за аналитичност. 15. Интеграл от функция на комплексна променлива. Теорема на Коши. 16. Интегрални формули на Коши. Пресмятане на някои реални интеграли. 17. Ред на Лоран. Теорема за резидуумите. Пресмятане на някои типове несобствени интеграли

за ТС/доц.С.Стефанов/

ПИИС 17/01/2009 Тегления: 321
конспект по ПИИС за ХСн и ТСн
Геодезия II - тест 03/09/2008 Тегления: 327
Упражнения; тест - зимен и летен семестър. За спец. Геодезия, II курс.
Архитектура 19/10/2007 Тегления: 335
за специалност ССС
Конспект по ЖП строителство 29/09/2009 Тегления: 336
Конспект за ССС при С. Пишмиров.
Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна
Резултати 21 - 30 от 117