Конспекти
Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]
ДКДМ 26/01/2013 Тегления: 207
за студентите от Транспортен факултет
Строителни машини 29/08/2012 Тегления: 873
За ТС гл.ас.К.Радлов
Приложна математика 23/07/2012 Тегления: 319

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСПЕКТА : 1. Числови редове – основни понятия, сходимост, необходимо условие за сходимост. Геометричен и хармоничен ред. 2. Действия със сходящи редове. Сравняване на редове с неотрицателни членове. 3. Критерии на Даламбер и Коши за сходимост на редове с положителни членове. 4. Интегрален критерий на Коши. 5. Алтернативни редове. Критерий на Лайбниц. Абсолютно и условно сходящи редове. 6. Функционални редове. Равномерна сходимост, критерии. Почленно интегриране и диференциране на равномерно сходящи редове. 7. Степенни редове. Радиус на сходимост. Формули за радиуса на сходимост. 8. Ред на Тейлър. Форми на остатъка на тейлъров ред. 9. Развиване в ред на Маклорен на някои елементарни функции. Биномен ред. 10. Ортогонални системи от функции. Ред на Фурие. Вид на коефициентите в случай на четна и нечетна функция. 11. Свойство на коефициентите на реда на Фурие. Основна теорема за сходимост. Ред на Фурие в произволен интервал. 12. Множества в комплексната равнина. Редици и редове от комплексни числа, сходимост. 13. Степенни редове в комплексната област, кръг и радиус на сходимост. Дефиниция на някои елементарни функции чрез степенен ред. Формула на Ойлер. 14. Функция на комплексна променлива – непрекъснатост и производна. Аналитични функции и условия на Коши – Риман за аналитичност. 15. Интеграл от функция на комплексна променлива. Теорема на Коши. 16. Интегрални формули на Коши. Пресмятане на някои реални интеграли. 17. Ред на Лоран. Теорема за резидуумите. Пресмятане на някои типове несобствени интеграли

за ТС/доц.С.Стефанов/

Съпромат 24/06/2012 Тегления: 860

за ТС 2011-2012

при доц.Я.Михов

Физика за ТС 22/12/2011 Тегления: 341
Конспект по Физика за ТС - доц.С.Джамбова 
Конспект по стр.материали 26/10/2011 Тегления: 459
За специалност ТС при доц.Ст.Милков
Геодезия за ТС 12/06/2011 Тегления: 305
КОНСПЕКТ ПО ГЕОДЕЗИЯ за студентите от Транспортния факултет
Геодезия за ТС 12/06/2011 Тегления: 289
Конспект по Геодезия за ТС /доц.Вълчинов/
Геодезия 1 21/01/2011 Тегления: 525

Конспект за теста по геодезия първи семесър, първи курс, специалност геодезия + заглавни страници за упражненията през първия семестър

Заглавни страници - Упражнения по Геодезия 1к1с + конспект

Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна
Резултати 11 - 20 от 117