Други
Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]
НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)
Неметални_покрития 18/02/2011 Тегления: 87
Реферат по Химия - Неметални покрития - ССС
ПИИСтоп! 21/01/2008 Тегления: 1224
Cool Всичко събрано в едно
Почвознание 21/01/2008 Тегления: 432
Cool Всичко събрано в едно
Приложна електротехникатоп! 21/01/2008 Тегления: 1333
Cool Всичко събрано в едно
Приложна математикатоп! 21/01/2008 Тегления: 1928
Cool Всичко събрано в едно
Приложна математика 16/01/2012 Тегления: 587
Примерен изпитен билет по ПМ при доц. Стефанов.
Програмите в средата на МАТЛАБ могат да се редактират или с външен редактор (напр. Notepad), или с помощта на вградения в средата редактор. Той автоматично се стартира след избиране на командата File/New/M-file за създаване на нов програмен файл на МАТЛАБ или с командата File/Open за редактиране на съществуващ. В средата на MatLab съществуват 2 вида програмни файлове: Script файлове и файлови функции. И двата вида се съхраняват върху дисковото устройство с разширение .m. Със Script файлове се оформят основно програмите за управление и организация на целия изчислителен процес. Файловите функции съдържат отделни процедури. Разликата между двата вида файлове е в заглавния ред на файловата функция, която изглежда по следния начин:
Протоколи Физика 18/02/2011 Тегления: 694
Протоколи по Физика ССС 2курс 1семестър заверени при Р. Асенов
много полезна информация около УАСГ
Първа < Предишна 6 7 8 9 10 Следваща > Последна
Резултати 81 - 90 от 112