Други
Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]
2.Теорема за изменение на кинетичния момент, равнинно движение на тяло - при Павлов
Програмите в средата на МАТЛАБ могат да се редактират или с външен редактор (напр. Notepad), или с помощта на вградения в средата редактор. Той автоматично се стартира след избиране на командата File/New/M-file за създаване на нов програмен файл на МАТЛАБ или с командата File/Open за редактиране на съществуващ. В средата на MatLab съществуват 2 вида програмни файлове: Script файлове и файлови функции. И двата вида се съхраняват върху дисковото устройство с разширение .m. Със Script файлове се оформят основно програмите за управление и организация на целия изчислителен процес. Файловите функции съдържат отделни процедури. Разликата между двата вида файлове е в заглавния ред на файловата функция, която изглежда по следния начин:
числено определяне на площи
Задача 2 /Кинематика на равнинното движение на тяло/ от сборника на Гацов и Кунчев!
3.Кинетостатика от сборника на Гацов и Кунчев!
Изпит_Теоретична_механика_1,_ССС,_П._Павлов_2018
Изпит по ПИИС 16/02/2017 Тегления: 346
Изпит по ПИИС при Г.Моллова
От сборника на Гацов и Кунчев!
С++ 21/02/2009 Тегления: 399
Уверение 29/12/2007 Тегления: 407
Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна
Резултати 41 - 50 от 112