Други
Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]
Задача 6 /Покой (равновесие) на тяло в пространството / от сборника на Гацов и Кунчев!
Задача номер 8 /Герберови греди/ от сборника на Гацов и Кунчев!
Реферат_по _ТФЗ_и_Г 12/11/2009 Тегления: 250
Привличане и потенциал на хомогенен сплеснат ротационен елипсоид във външна точка ;) за спец. Геодезия
6. Статически неопределима система от сборника на Гацов и Кунчев!
Астрономия и ТФЗ 04/02/2013 Тегления: 265
Задачи по Астрономия и ТФЗ, които са се падали на изпита при проф.Господинов
НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)
Хидроинформатика 21/09/2010 Тегления: 275
Тест по хидроинформатика
Връзка към ~base 10/01/2008 Тегления: 292

Документ свързан с :http://klax.tula.ru/~base/ Връзка създадена на :чт, 2008-яну-10 22:04 

Много интересни програми!!! 

Програмите в средата на МАТЛАБ могат да се редактират или с външен редактор (напр. Notepad), или с помощта на вградения в средата редактор. Той автоматично се стартира след избиране на командата File/New/M-file за създаване на нов програмен файл на МАТЛАБ или с командата File/Open за редактиране на съществуващ. В средата на MatLab съществуват 2 вида програмни файлове: Script файлове и файлови функции. И двата вида се съхраняват върху дисковото устройство с разширение .m. Със Script файлове се оформят основно програмите за управление и организация на целия изчислителен процес. Файловите функции съдържат отделни процедури. Разликата между двата вида файлове е в заглавния ред на файловата функция, която изглежда по следния начин:
1. Динамика на точка вариант 29 от сборника на Гацов и Кунчев!
Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна
Резултати 31 - 40 от 112