Детайли за Наредба 7
СобственостСтойност
ИмеНаредба 7
ОписаниеНАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.) - Необходима за решаване на трета курсова задача по "Строителни изолации" - топлоизолация на ограждащи конструкции.
АвторConcreteman
Тегления781 Тегления