Конспекти
Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]
Приложна математика 03/11/2007 Тегления: 885
при проф. Гичев
Приложна математика 23/07/2012 Тегления: 319

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСПЕКТА : 1. Числови редове – основни понятия, сходимост, необходимо условие за сходимост. Геометричен и хармоничен ред. 2. Действия със сходящи редове. Сравняване на редове с неотрицателни членове. 3. Критерии на Даламбер и Коши за сходимост на редове с положителни членове. 4. Интегрален критерий на Коши. 5. Алтернативни редове. Критерий на Лайбниц. Абсолютно и условно сходящи редове. 6. Функционални редове. Равномерна сходимост, критерии. Почленно интегриране и диференциране на равномерно сходящи редове. 7. Степенни редове. Радиус на сходимост. Формули за радиуса на сходимост. 8. Ред на Тейлър. Форми на остатъка на тейлъров ред. 9. Развиване в ред на Маклорен на някои елементарни функции. Биномен ред. 10. Ортогонални системи от функции. Ред на Фурие. Вид на коефициентите в случай на четна и нечетна функция. 11. Свойство на коефициентите на реда на Фурие. Основна теорема за сходимост. Ред на Фурие в произволен интервал. 12. Множества в комплексната равнина. Редици и редове от комплексни числа, сходимост. 13. Степенни редове в комплексната област, кръг и радиус на сходимост. Дефиниция на някои елементарни функции чрез степенен ред. Формула на Ойлер. 14. Функция на комплексна променлива – непрекъснатост и производна. Аналитични функции и условия на Коши – Риман за аналитичност. 15. Интеграл от функция на комплексна променлива. Теорема на Коши. 16. Интегрални формули на Коши. Пресмятане на някои реални интеграли. 17. Ред на Лоран. Теорема за резидуумите. Пресмятане на някои типове несобствени интеграли

за ТС/доц.С.Стефанов/

Почвознание 03/11/2007 Тегления: 173
за спец. Геодезия
ПИИС 19/10/2007 Тегления: 348
при доц. Моллова
ПИИС 02/11/2007 Тегления: 426
за студентите от специалности “Строителство на сгради и съоръжения”, “Транспортно строителство” за уч. 2006/2007 година - при Г. Моллова
ПИИС 17/01/2009 Тегления: 321
конспект по ПИИС за ХСн и ТСн
ПИИС 04/02/2009 Тегления: 588
ИЗПИТЕН КОНСПЕКТ по ПИИС Съставил: гл.ас.инж. П. Петков (2008)

спец. Архитектура

ОТПС 03/09/2008 Тегления: 545
доц. Здравко Маринов
Основи на автоматизацията 25/02/2008 Тегления: 160
за ХМС 3 курс
Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна
Резултати 41 - 50 от 117