Начало Учебни материали Помощни таблици
Помощни таблици
Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]
Статика 22/01/2013 Тегления: 921
умножаване на диаграми по статика
Спектър на реагиране 19/10/2012 Тегления: 457
Проектен спектър на реагиране - ЕС8
Помощни материали към курсова задача 1 от втория семестър по "Строителни материали". Тук има всичко необходимо за решението на задачата.
Помощна екселска таблица за пресмятане на товари, деформации и коефициенти по приблизителния метод за решение на четиристранно подпрени плочи на Маркус.
Правила за охрана на труда и противопожарна безопасност, част от обяснителна записка към първа курсова задача по "Строителни изолации" - хидроизолации на покриви.
Правила за охрана на труда и противопожарна безопасност, част от обяснителна записка към втора курсова задача по "Строителни изолации" - антикорозионна защита на строителни конструкции.
Помощни материали за трета курсова задача по Строителни материали, II семестър за специалности ССС и ТС. Използвайки тези материали, трябва да се постараете много, за да НЕ се справите със задачата.
Проф. д-р инж. ИВО ВЕНКОВ БАЙЧЕВ
ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА
ЗА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
Итеракционна диаграма за оразмеряване на стоманобетонни шайби и колони на нецентричен натиск.
Наредба 7 14/11/2010 Тегления: 780
НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.) - Необходима за решаване на трета курсова задача по "Строителни изолации" - топлоизолация на ограждащи конструкции.
Първа < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Последна
Резултати 11 - 20 от 36